ปั้นแบรนด์ออนไลน์

by Chanikan.Ka : Media Strategist

About

CHANIKAN KANCHANASALEE (CJ)

ชนิกานต์ กาญจสาลี 

Digital Marketer สนใจงานกลยุทธ์สาย Content SEO (Search Engine Optimization) เน้นการสร้างประสิทธิภาพให้แบรนด์สินค้าและบริการ มีประสบการณ์ดูแลภาพลักษณ์ให้บริษัทองค์กร ภาครัฐ และเอกชน ผ่านระบบการสร้างสรรค์เนื้อหา (Creative Writing) เพื่อเพิ่มอันดับผลการค้นหาใน Google Search 

มีประสบการณ์สร้างเนื้อหาด้วยเสน่ห์บทความและเรื่องเล่า และปั้นแบรนด์ให้มีชีวิต ในทุกๆ ชิ้นงานไม่เน้นการทุ่มเงินซื้อ Ads แต่จะแนะนำการใช้เทคนิค Insight Consumer  มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์หา  keyword เพื่อสร้างแบรนด์ให้สื่อสารโดนใจกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

Portfolio

-นักสังเกตการณ์อ่านกระแสสังคม ผ่านการเป็นผู้สื่อข่าวการเมือง คอลัมนิสต์ และโปรดิวเซอร์ มากกว่า 15 ปี

-เกียรติบัตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ในการอบรมหลักสูตร “การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 16”

-ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ” จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Educational background

กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์การตลาด  (Marketing Communications)
สาขานิเทศศาสตร์การตลาด เอก New Media
ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ศิลปศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร